25 juni

Ver-nieuwbouw Villa te Geldrop

Onlangs zijn we gestart met een ver-nieuwbouw van een Villa te Geldrop