13 november

1e steenlegging MFA Maasbree

Gisteren 12 november is de 1e steen gelegd op het project multifunctionele accommodatie te Maasbree.