02 december

Waarschuwing

Op internet en op social media platforms wordt gewaarschuwd voor de webshop www.vanbree-aarts.nl. Wij delen de geuite zorgen en willen op deze wijze duidelijk maken dat wij geen enkele bemoeienis meer hebben met deze website. Tot 15 februari 2018 voerden wij de naam Van Bree Aarts en werd de vermelde domeinnaam door ons gebruikt. Vanaf deze datum hebben wij een naamswijziging doorgevoerd en niet veel later is de domeinnaam opgeheven. Hopende u hiermee voldoende te hebben gewaarschuwd.