Schreuder College Rotterdam

Plaats: Rotterdam
Opdrachtgever: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Architect:
BVO: 3.200 m2


In opdracht van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs te Rotterdam is op 6 januari 2014 gestart met de renovatie van het Schreuder College Zuid aan de Slinge te Rotterdam. Namens de opdrachtgever treedt Maissan bv uit Hoogvliet op als bouwdirectie. Zij is tevens de partij die het plan heeft uitgewerkt op bouwkundig en installatietechnisch vlak.

Het project omvat de renovatie van een bestaand schoolgebouw met een bvo van circa 3.200 m2 voor speciaal onderwijs. In de huidige situatie is het gebouw opgedeeld in 2 aparte schoolgebouwen. Tijdens de renovatie worden deze separate gebouwdelen samengevoegd tot één schoolgebouw. In hoofdzaak bevatten de bouwkundige werkzaamheden een complete facelift van het interieur. Daarnaast zal ook de buitenzijde van het gebouw aangepakt worden. Het gebouw wordt voorzien van een geheel nieuwe werktuigbouwkundige installatie. De elektrotechnische installatie wordt deels vernieuwd en deels aangepast aan de huidige wensen en eisen van de opdrachtgever.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fasen, waarbij de eerste fase medio april 2014 opgeleverd zal worden en de tweede medio juli 2014. Het gebouw blijft tijdens de gehele uitvoering deels in gebruik. De veiligheid van de leerlingen en de continuïteit van het onderwijs zullen tijdens de uitvoering dan ook een belangrijke rol spelen.

Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding betrof het uitwerken van een RAVA-plan, (Risk Assessment & Value Added) waarin alle projecten procesgebonden risico’s en mogelijkheden opgenomen dienden te worden. Ondanks het feit dat wij niet de financieel laagste inschrijver waren, hebben wij toch, door de invulling van het RAVA-plan, de opdracht gegund gekregen, daar het gunningscriterium de economisch meest voordeling inschrijving betrof.

Recente projecten

Transformeren 18 woningen Breedvennen Leende

verbouw, wonen

84 appartementen Stadspaleisjes Almere

nieuwbouw, wonen

Renovatie Kindercampus Tilburg

onderwijs, renovatie

Kantoorgebouw Walborg 2 Amsterdam

kantoren, nieuwbouw