Renovatie/uitbreiding Speelhuis te Helmond

Plaats: Helmond
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Architect: van Dongen-Koschuch Architects and Planners

In december 2016 zijn we gestart met dit project. Het betreft een paviljoen tegen een bestaande kerk waarin het theater is gevestigd. De uitbreiding omvat in hoofdlijnen het slopen van bestaande bouwdelen, het aanbrengen van een kelder en een paviljoen met een transparante gevel, een lichtstraat ter plaatse van de aansluiting met de kerk. Het dak van het paviljoen kreeg een mossedum bedekking en aan de randen een afgeschuinde luifel. In het paviljoen zijn zowel publieks- als theatertechnische functies opgenomen. Het kerkgebouw dateert uit 1928 en heeft de status van “beschermd Rijksmonument”. Het is een schitterende uitdaging om deze fantastische eyecatcher op een prominente locatie te realiseren.
Omdat het bestaande gebouw in gebruik bleef tijdens het bouwproces was het noodzakelijk om goed af te stemmen wat de activiteiten zijn in het theater. Wij dienden er voor te zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt bleef en de bezoekers het gebouw veilig konden verlaten en dat te allen tijde alle nooduitgangen beschikbaar waren.
Na de sloop van de bestaande verbinding tussen kantoren en het huidige theater werd het grondwerk op het juiste niveau aangebracht, zodat de palen aangebracht konden worden. Aansluitend werd de kelder naast de bestaande laad- en losdok en de kleedruimten aan de zuidzijde van het bestaande gebouw gerealiseerd. Aansluitend aan de werkzaamheden van de nieuwe kelder zijn wij gestart met de nieuwe laad- en losdok en de nieuwe kleedruimten aan de noordzijde van het bestaande gebouw. Op het moment dat het theaterseizoen was afgelopen (vanaf 1 mei 2017) zijn we de huidige laad- en losruimte gaan slopen en de huidige ingang met de toiletten. Vervolgens hebben we daar dan grondwerk verricht en werden de palen van de gebouwdelen van fase 2 geboord. Daarna werden de funderingsbalken aangebracht en aangesloten op de funderingsbalken van fase 1. Nadat we de begane grond vloer hebben aangebracht werd de staalconstructie geplaatst en gekoppeld met de reeds geplaatste onderdelen uit de eerste fase. De gevel/dakfase van fase 2 sluit direct aan op de gevel/dakfase van fase 1.

Recente projecten

Transformeren 18 woningen Breedvennen Leende

verbouw, wonen

84 appartementen Stadspaleisjes Almere

nieuwbouw, wonen

Renovatie Kindercampus Tilburg

onderwijs, renovatie

Kantoorgebouw Walborg 2 Amsterdam

kantoren, nieuwbouw