Renovatie/uitbreiding Speelhuis te Helmond

Plaats: Helmond
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Architect: van Dongen-Koschuch Architects and Planners

In december 2016 zijn we gestart met dit project. Het betreft een paviljoen tegen een bestaande kerk waarin het theater is gevestigd. De uitbreiding omvat in hoofdlijnen het slopen van bestaande bouwdelen, het aanbrengen van een kelder en een paviljoen met een transparante gevel, een lichtstraat ter plaatse van de aansluiting met de kerk. Het dak van het paviljoen krijgt een mossedum bedekking en aan de randen een afgeschuinde luifel. In het paviljoen worden zowel publieks- als theatertechnische functies opgenomen. Het kerkgebouw dateert uit 1928 en heeft de status van “beschermd Rijksmonument”. Het is een schitterende uitdaging om deze fantastische eyecatcher op een prominente locatie te realiseren.
Omdat het bestaande gebouw in gebruik blijft tijdens het bouwproces is het noodzakelijk om goed af te stemmen wat de activiteiten zijn in het theater. Wij dienen er voor te zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt blijft en de bezoekers het gebouw veilig kunnen verlaten en dat te allen tijde alle nooduitgangen beschikbaar zijn. Door de vele details in het project liggen er veel uitdagingen die gerealiseerd gaan worden, dit alles in heel goed overleg met de architect en opdrachtgever. Gezien het tijdschema wordt met de onderaannemers veelvuldig overleg gepleegd en zullen wij de planning handhaven volgens de LEAN-wijze. Door de ligging van het theater midden in het centrum zullen we wat betreft de aan- en afvoer route alles in het werk stellen om de overlast zo klein mogelijk te maken.
Na de sloop van de bestaande verbinding tussen kantoren en het huidige theater werd het grondwerk op het juiste niveau aangebracht, zodat de palen aangebracht konden worden. Aansluitend werd de kelder naast de bestaande laad- en losdok en de kleedruimten aan de zuidzijde van het bestaande gebouw gerealiseerd. Aansluitend aan de werkzaamheden van de nieuwe kelder zijn wij gestart met de nieuwe laad- en losdok en de nieuwe kleedruimten aan de noordzijde van het bestaande gebouw. Op het moment dat het theaterseizoen was afgelopen (vanaf 1 mei 2017) zijn we de huidige laad- en losruimte gaan slopen en de huidige ingang met de toiletten. Vervolgens hebben we daar dan grondwerk verricht en werden  de palen van de gebouwdelen van fase 2 geboord. Daarna werden de funderingsbalken aangebracht en aangesloten op de funderingsbalken van fase 1. Nadat we de begane grond vloer hebben aangebracht werd de staalconstructie geplaatst en gekoppeld met de reeds geplaatste onderdelen uit de eerste fase. Zoals we een en ander hebben uitgewerkt in de planning zal de gevel/dakfase van fase 2 dan direct aansluiten op de gevel/dakfase van fase 1. Dit heeft dan als voordeel dat de afbouw gewoon in 1 doorlopende fase kan worden uitgevoerd. Wij streven ernaar de nieuwbouw eind 2017 bouwkundig op te leveren.

Recente projecten

Nieuwbouw Jumbo Raamsdonksveer

nieuwbouw, retail

Nieuwbouw Profiel Tyre Center te Veghel

industrie, nieuwbouw

Nieuwbouw RBT Politie te Venray

kantoren, nieuwbouw

Transformatie gemeenschapshuis De Borgh Budel

amusement, horeca, mfa, nieuwbouw, renovatie, verbouw